อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 14

ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19 (COVID-19) พื้นที่บ้านพัก Home Isolation

จะใกล้หรือไกลเราไม่หวั่น เพื่อความสุขและความสบายใจของชุมชน #รักในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่รัก ศูนย์พักคอยตำบลห้วยแก้ง ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19 (COVID-19) พื้นที่บ้านพัก Home Isolation... วันที่ 17 ส.ค. 64 (ดูู 14)

ศูนย์พักคอยตำบลห้วยแก้ง

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม ได้ออกเยี่ยมศูนย์พักคอยตำบลห้วยแก้ง พร้อมทั้งได้มอบเงินสนับสนุนให้ศูนย์พักคอยตำบลห้วยแก้ง ทางศูนย์พักคอยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ พร้อมทั้งขอบพระคุณธารน้ำใจจากพี่น้องทุกท่านที่ได้มองสิ่งของและบริจาคเป็นเงินมาค่ะ ศูนย์พักคอย..... วันที่ 27 ก.ค. 64 (ดูู 34)

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและมอบเงินช่วยเหลือสมาชิก อปพร. ที่ป่วย

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยรองปลัดฯ และหัวหน้าสำนักปลัด มอบวัสดุและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)จำนวน 2 ราย ได้แก่1.นายสมบูรณ์ มีไชย หมู่ที่ 7  2.นายอั๋น อินละมุ หมู่ที่ 10  พร้อมนี้งานป้องกันและบรรเ..... วันที่ 22 มิ.ย. 64 (ดูู 21)

"เวทีผู้นำสัญจร สร้างเครื่อข่าย" ณ ศาลาวัดบ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้งได้จัดให้มีการประชุม "โครงการเวทีผู้นำสัญจร สร้างสัมพันธ์เครือข่าย" ณ ศาลาวัดบ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการประชุมบูรณาการร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง กับ องค์กรผู้นำเครือข่ายตำบลห้วยแก..... วันที่ 9 มิ.ย. 64 (ดูู 29)

โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง จัดโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" (กิจกรรมรื้อผักตบชวา ณ ลำห้วยคำม่วงตอนกลาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวบาน) ประจำปีงบประมาณ 2564  เพื่อเฉลิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา ... วันที่ 4 มิ.ย. 64 (ดูู 35)

โครงการ

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้งและสถานีตำรวจภูธรกุดชุมได้มีการจัดโครงการ "ค่ายอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักสงฆ์สวนพุทธธรรมมาราม โดยมี นายจักรกฤษ ศรีวะรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เป็นประธาน   ... วันที่ 24 ส.ค. 63 (ดูู 50)

จัดการประชุมบูรณาการ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ได้จัดการประชุมบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ของตำบลห้วยแก้ง เพื่อปรึกษาหารือ ปัญหาต่าง ๆ ของการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ​ ... วันที่ 17 ส.ค. 63 (ดูู 30)

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการแปรญัตติได้แจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง... วันที่ 10 ส.ค. 63 (ดูู 42)

ประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ณ ห้องประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง... วันที่ 3 ส.ค. 63 (ดูู 42)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการภายใต้ศาสตร์พระราชา

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการภายใต้ศาสตร์พระราชา ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2..... วันที่ 23 ก.พ. 63 (ดูู 28)