องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โทร 045-979765
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000007
วานนี้ 000008
เดือนนี้ 000168
เดือนก่อน 000500
ปีนี้ 002738
ปีก่อน 000000
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก ฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 1 ต.ค. 64(ดู 4) 
  การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) - 30 ก.ย. 64(ดู 2) 
  ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภา ฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 27 ก.ย. 64(ดู 15) 
  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ( ITA ) พ.ศ. 2564 - 8 ก.ย. 64(ดู 13) 
  ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ - 11 ส.ค. 64(ดู 21) 
  เรื่อง วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น - 30 ก.ค. 64(ดู 16) 
  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ( ฉบับที่ 27 ) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 - 27 ก.ค. 64(ดู 16) 
  นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 - 13 ส.ค. 64(ดู 36) 
  นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 - 6 ส.ค. 64(ดู 40) 
  ขอเชิญผู้บริหาร-พนักงานเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 - 6 ส.ค. 64(ดู 21) 
  นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 - 23 ก.ค. 64(ดู 60) 
  ขอเชิญกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 - 23 ก.ค. 64(ดู 48) 
  ขอเชิญผู้บริหาร-พนักงานเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 - 23 ก.ค. 64(ดู 42) 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 - 12 ก.ค. 64(ดู 75) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ราคากลางโครงการซ่อมแซมคอนกรีตฟุตบาทข้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง - 2 เม.ย. 63(ดู 54) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ บ้านคำก้าว หมู่ที่ 4 (เส้นเจ้าเสด็จ) ตำบลห้วยแก้ง - 2 เม.ย. 63(ดู 46) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 - 2 เม.ย. 63(ดู 64) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 1 - 2 เม.ย. 63(ดู 48) 
  ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ถึง บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 3 - 2 เม.ย. 63(ดู 54) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับจาก อพป.บ้านคำก้าว หมู่ที่ 4 ถึงแยกถนนบ้านโสกน้ำขาว - 2 เม.ย. 63(ดู 56) 
  ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ปั้มซัมเมอร์ พร้อมหอถังและวางท่อเมนประปา บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 - 2 เม.ย. 63(ดู 62) 

ภาพกิจกรรม

วันรับสมัครนายก อบต.และ ส.อบต. (ดู 4)

ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19 (COVID-19) พื้นที่บ้านพัก Home Isolation (ดู 20)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 89)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 155)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 : [12 ต.ค. 64]
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเอกุดชุม จังหวัดยโสธร : [8 ต.ค. 64]
  รายงานผลการประกวดผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็หนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ในไตรมาสที่ 4 : [7 ต.ค. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 : [7 ต.ค. 64]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริการส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จ.ยโสธร : [30 ก.ย. 64]
  แผรการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร : [30 ก.ย. 64]
  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ( ITA ) พ.ศ. 2564 : [8 ก.ย. 64]
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [7 ก.ย. 64]
  นโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสำนักงาน สถานที่ทำงาน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564 : [6 ก.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร