การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


ออนไลน์ : 2

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร วันที่ โหลด
สั่งจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   11 พ.ค. 64 16
บรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล   2 มี.ค. 63 7
สั่งจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   20 ม.ค. 63 9