การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 3

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
รายงานการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   2 พ.ย. 63 1
ย้ายพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ   2 ก.ย. 63 1