รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 2 พ.ศ. 2564   9 เม.ย. 64 10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564   5 เม.ย. 64 12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   5 มี.ค. 64 11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564   4 ก.พ. 64 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563   6 ม.ค. 64 7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 1พ.ศ. 2564   6 ม.ค. 64 8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   4 ธ.ค. 63 11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563   6 พ.ย. 63 11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563   5 ต.ค. 63 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563   8 ก.ย. 63 11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2563   8 ก.ค. 63 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563   3 ก.ค. 63 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 3   3 ก.ค. 63 8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563   4 มิ.ย. 63 10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 1 - 2   7 เม.ย. 63 11
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562   7 ต.ค. 62 11